Boredom Passoverבאמצע הסדר אחד הילדים שכבר מת משעמום, לפתע קם ומתחיל לפזר מלח על השולחן. הדודה הפולנייה, לא מצליחה להתאפק ושואלת אותו בכעס:
– תגיד לי, מה אתה חושב שאתה עושה? השתגעת?
הילד ענה לה:

– אני מפזר אבקה כנגד פילים.
הדודה הכועסת מגיבה:
– על איזה פילים אתה מדבר? אין כאן שום פילים.
הילד ענה לה:
– בקשה, את רואה, המלח עובד!


דירוג:  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 StarsLoading...