הכומר מסביר את עמדת הדת בקשר לבריאת האדם:
– אלוהים ברא את אדם ואת חווה נבראה מהצלע שלו.
– סליחה, קוטע אותו התלמיד, אבא אומר שהתפתחנו מקופים.
– תשמע, אומר הכומר משועמם, לא אכפת מהמקרה של המשפחה שלך. אני מדבר באופן כללי.


דירוג:  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 StarsLoading...