piano-online-8203משחקים לילדים מביאים את העולם היפה של המוסיקה הודות משחק פסנתר עם קולות של חיות משק. הילדים לומדים את התווים ויכולים לגלות צלילים חדשים, כאשר באותו הזמן הם יוכלו לשלב את הקולות של החיות. דרך הפסנתר לילדים תהיה הזדמנות להכיר כלי מוסיקה בסיסי, כמו הפסנתר.


דירוג:  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Loading...