גמל במקום מוניתבן אדם מוסלמי אדוק עולה למונית בלונדון. הוא אומר בנימוס לנהג לסגור את הרדיו כי זה נגד הדת שלו כדי להאזין למוסיקה.
הנהג מגיב:
מה אתה אומר, אבל יש לכם בדת של הנביא מוסיקה!

המוסלמי עונה:
כן, אך לא מוזיקה זאת. בזמנו של הנביא היה מוזיקת אחרת ולא מוזיקה פופ שיש לך ברדיאו.

הנהג, מנומסים, סגור את הרדיו ומיד לאחר מכן עוצר את הרכב.
הנהג אומר למוסלמי:
בבקשה לרדת ולחכות לגמל. בזמנו של הנביא שלך גם מוניות לא היו…


דירוג:  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 StarsLoading...