Joke_2394יום אחד בבית הספר שואלת המחנכת אחד מתלמידיה:
– איך הולך לאחיך הקטן החדש?
עונה התלמיד:

– הוא מרגיש מצוין, אבל אני חושש שאמא שלי הולכת למכור אותו.
שואלת המורה:
-הכיצד?
עונה התלמיד:
– היא שוקלת אותו כל יום.


דירוג:  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 StarsLoading...